Akcie pre rok 2020

Akcie pre rok 2020

OTWorld.connect

OT World 2020

15. – 18. máj 2020,
Lipsko, Nemecko
www.ot-world.com

Národná konferencia OPC 2020

5. – 8. august 2020,
Fredericton, New Brunswick
Národná konferencia Ortotika Protetika v Kanade (OPC) je prvoradou udalosťou a najväčším stretnutím profesionálov O & P v Kanade. Národná konferencia OPC je zameraná na poskytovanie životne dôležitého vzdelávacieho obsahu a nástrojov na rozvoj podnikania na prispôsobenie sa a orientáciu v tejto dobe technologických zmien a pokrokov v našom odvetví.
www.opc2018.ca

Kongres Britskej ortopedickej asociácie (BOA)

10. – 13. september 2020,
Liverpool, Anglicko
Britská ortopedická asociácia podporuje 5000 členov v celom Spojenom kráľovstve ako aj medzinárodne. Spojením všetkých, ktorí pracujú v oblasti traumy a ortopedickej chirurgie sa snažia poskytovať národné vedenie a zjednocujúce zamerania podporujúce svojich členov, aby poskytovali excelentvnosť v starostlivosti o pacientov.
www.boa.ac.uk