Zostal som amputovaný, a čo ďalej..?

Zostal som amputovaný, a čo ďalej..?

Stratou telesnej končatiny prechádza človek novým adaptačným obdobím, ktoré vo svojej podstate obnáša čelenie výzvam na dvoch úrovniach – telesnej a psychickej. Je dôležité vedieť, že obidve stránky spolu bezvýhradne súvisia a pre harmonické súžitie je potrebná ich rovnocenná súhra. Nikdy nie sme len telom bez duše a takisto duša nemôže existovať bez tela. V ideálnom prípade a pre uspokojivý a naplnený život, fungujú telo a duša v symbióze, svojím pôsobením sa vyvažujú a vzájomne podporujú.

To znamená, že v prípade, keď telo ťahá za kratší koniec, a je vo svojej funkčnosti obmedzené, je úlohou našej duše (mysle) a jej schopností, prinavrátiť do nevyváženého systému harmóniu a zabezpečiť tak jeho opätovné celistvé fungovanie. 

Obnova stratenej sily a vnútornej harmónie sa neudeje cez noc. Nie je to zmena, je to proces a ty máš dosah na jeho priebeh a úspešnosť. Nasledovné kroky ti pomôžu prejsť týmto procesom ľahšie a uvedomelejšie. 

1. Je to len fáza

Je dôležité uvedomiť si, že to, čím prechádzaš, je len jedna životná fáza. Je to aktuálny stav, ktorého základnou vlastnosťou je nestálosť. Je v tvojej moci uvedomiť si, že priebeh tohto stavu závisí hlavne od tvojej ochoty prispôsobiť sa novej životnej situácii a využívať všetky dostupné zdroje na opätovné zaradenie sa do života. Život je ako jedna veľká sínusoida, a my sa periodicky vozíme po jej krivkách raz hore a raz dole. Uvedomením si, že to, ako často a ako dlho pobudneme práve v tých hlbokých krivkách, závisí hlavne od nás a od kvality nášho zmýšľania.

2. Zaraď sa a uč sa

Žiješ v spoločnosti so zaradenou komunitou protetických pacientov, ktorí sú už teraz o kúsok ďalej ako ty. Vedia ťa posunúť a povzbudiť, pretože si to sami odžili a vedia, čo funguje a čo nie. Komunikuj s “expertmi” vo svojom obore a dostanú sa ti praktické rady a informácie, ktoré ti reálne skvalitnia každodenný život. Dlhoročne amputovaní ľudia prešli vlastným vývojom a majú roky skúseností, z ktorých môžeš vyťažiť vo svoj prospech.

3. Buď v rukách profesionálov

Protetické vybavenie a možnosti na súčasnom trhu je už na takej úrovni, že keď ich skombinuješ s vlastnou dravosťou po informáciách, cieľavedomosťou a profesionálmi v oblasti protetiky, rýchlo pochopíš, že takmer všetko je možné.. Stačí sa len zamerať na to, čo ešte viem a chcem robiť, nie na to, čo sa už nedá. Ako si usmerníš myseľ, také sa ti dostane.

4. Hovor o tom, ako sa cítiš

Toto je dôležité. Tvoje myšlienky, pocity a názory na situáciu sú dosť dôležité pre to, aby si ich vedel vypovedať, a aby o nich vedeli tvoji priatelia a rodina. Držať emócie a skryté myšlienky v sebe sa rovná duševnej samovražde. Každá tvoja myšlienka má svoju hodnotu, pretože hovorí o tebe a ty si rovnako dôležitý. A tým, že o svojich pocitoch hovoríš otvorene, dávaš priestor aj počúvajúcemu na získanie novej perspektívy a pohľadu na život, ktorú on sám nemal možnosť spoznať. Dopraješ vnútornú slobodu sebe a zároveň obohacuješ duševný život druhého človeka.

5. Zmeň perspektívu

Moja otázka je – Podľa čoho vieš, že to, čo si stratil, je skutočne strata? To, čo ti dáva odpoveď, je otázka tvojej vlastnej perspektívy a zamerania mysle. Keď som stratil časť svojho tela, znamená to, že niečo už nemôžem robiť, alebo som dostal možnosť objaviť, čo všetko ešte robiť môžem? Kto je tu regulátor takéhoto prístupu? Tvoje telo zrejme stratilo svoju úplnú funkčnosť, no ešte stále si to ty, kto rozhoduje, čo bude ďalej. Každou jednou myšlienkou a produktívnejším prístupom pristupuješ bližšie k opätovnému nažívaniu naplno. Zmena vonku začína vždy zmenou vnútri.

6. Porozmýšľaj, v čom vieš byť užitočný

Poznám veľa ľudí, ktorí práve vďaka stretu s ťažkou životnou situáciou pochopili, v čom spočíva ich skutočná hodnota pre svet a dali si šancu prejaviť sa. Objavili svoj skrytý talent a prostredníctvom neho obohacujú vlastnú kvalitu žitia a života iných. Robia tento svet lepší a ľudskejší. Stotožnením sa so svojou novou identitou robíš veľkú službu pre seba, no šírením osvety o tom, ako si to spravil, robíš službu celému svetu. Svet má tendenciu meniť sa nie vďaka tvojmu názoru, no vďaka tvojmu príkladu.

7. Inšpiruj druhých

Ako vidíš, tento svet je plný tuctových ľudí, ktorí žijú svoj život podľa spoločenskej šablóny. Tá určuje, čo je dobré a čo zlé, čo je pekné a čo menej, a vôbec, keď chceš zapadnúť, buď najlepší-najkrajší-najvyhovujúcejší. A to je veľká nuda. Využi to, že si iný a inšpiruj ľudí k tomu, aby nachádzali svoju jedinečnosť práve v tom, čo do tej šablóny nepatrí. Robíš im veľkú službu tým, že im otváraš myslenie svojím príkladom a dávaš im hmatatelný príklad toho, že šablónu vlastného života si určujeme my sami.

8. Ži v sebaúcte

Uver, že si viac ako tvoje telo. Neľutuj ho. Dostal si ho do vienka nie pre to, aby si prezentoval svetu jeho dokonalosť. Tá sa už vytratila (nikdy tu ani nebola) a stratila svoj status. Dostal si do života situáciu, ktorá ti dáva možnosť naučiť sa myslieť v nových súvislostiach a v novej perspektíve. To, že život niekedy berie, neznamená, že nedáva iným spôsobom. Je na tebe, koľko nových možností objavíš a uchopíš vo svoj prospech. Tam, kde umiera Ego, rastie duša. A tam, kde rastie duša, spočíva pravda a radosť.