Krátko o autorovi

Krátko o autorovi


Ako certifikovaný transformačný kouč pracujem s ľuďmi, ktorí sa vďaka traumatickej príhode ocitli krízovej životnej situácii. Venujem sa pacientom s onkologickými a inými závažnými ochoreniami, ich rodinným príslušníkom, ťažko zdravotne postihnutým ľuďom a všetkým tým, ktorí opätovne nachádzajú zmysel svojho života.

Ako 17 ročnej mi bola diagnostikovaná rakovina kosti, z titulu ktorej mi v 19 rokoch amputovali pravé predkolenie. Od tej chvíle sa u mňa začala nová životná etapa, naplnená hľadaním hlbšieho zmyslu života ako takého, štúdiom ľudskej mysle a duše, spájaním si súvislostí a uchopením všetkých poznatkov a skúseností do zmysluplného celku.

Dnes, ako matka, manželka, kouč a motivátor viem, že človek sa stáva natoľko silným a uvedomelým, nakoľko dokázal spoznať sám seba. Objaviť a prijať každú stránku svojej identity, prehodnotiť svoje presvedčenia a nebáť sa ich vzdať, spoznať svoje predsudky a naučiť sa byť šťastný tu a teraz. Pretože šťastie nie je otázka splnených podmienok, ale aktuálny stav mysle, ktorý si určujeme my sami.

Oľga Trestyánszki

Transformačný kouč a mentor