Hospitalizácia amputovaného pacienta

Hospitalizácia amputovaného pacienta

Autorkou článku je PhDr. Denisa Vlková, MPH, MBA Riaditeľka nemocnice
V Špecializovanej nemocnici pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. (ďalej ŠNOP) si uvedomujeme, že amputácia končatiny je vážnym zásahom do ďalšieho života každého pacienta a jeho rodiny. Po amputácii sa pacient ocitne v úplne novej situácii, prichádzajú problémy, ktoré si často nevie riešiť sám a potrebuje pomoc.

ŠNOP je schopná takýmto pacientom pomôcť komplexne, pretože na jednom mieste vieme ponúknuť starostlivosť lekárom, sestrou, fyzioterapeutom, masérom a ortopedickým technikom.

V zmysle platnej legislatívy by zdravotné zariadenie, v ktorom sa riešila amputácia u pacienta, malo zaslať Hlásenie o amputovanom pacientovi, na základe ktorého by sa pacient predvolal do špecializovanej ambulancie, kde pacientovi prvotné informácie podá lekár a sestra.

ŠNOP je na takú spoluprácu otvorené, avšak z našich skúseností, funguje skôr priamy kontakt amputovaného pacienta alebo jeho rodiny a ŠNOP ako Hlásenie zo ZZ do ŠNOP.

Pre amputovaných pacientov máme vyhradené ordinačné hodiny v ortopedicko - protetickej ambulancii v piatok od 8,00 do 12,00 hod. V prípade potreby sa dá dohodnúť aj iný deň.

Pred prvou návštevou odporúčame si dohodnúť termín a telefónnom čísle 02/50 116 218 v čase od 12,30 do 15,00 hod. v každý pracovný deň alebo poslať e-mail na objednavanie@snop.sk.
PRIEBEH VYŠETRENIA PACIENTA PO AMPUTÁCII KONČATINY V AMBULANCII
Čo si so sebou prinesiete?
- kartu poistenca,
- prepúšťaciu správu z nemocnice,
- lekárske správy od lekárov, ktorých pravidelne navštevuje (internista, kardiológ, diabetológ, cievny chirurg, neurológ).

Počas návštevy pacientovi:
- sú predpísané pomôcky ako protéza, barle, bavlnené pančuchy, silikónový návlek,
- je vystavený preukaz amputovaného pacienta,
- je predpísaná žiadosť o hospitalizáciu a rehabilitáciu.

Pacient je poučený o:
- dôležitosti formovania kýpťa a správnom bandážovaní,
- možnosti dohodnúť sa na praktickom skúšaní aj v spolupráci s rodinným príslušníkom,
- hygienickom režime kýpťa,
- procese preberania protézy v spolupráci s firmou, ktorá protézu vyhotovuje,
- hospitalizácii,
- význame stanovenia FRPP (funkčný režim pohybu) - čo vedie k možnosti mať čo najkvalitnejšiu protézu,
- nácviku chôdze a rehabilitácii.

Schvaľovanie hospitalizácie:
- Podľa typu zdravotnej poisťovne (ZP) zabezpečuje ŠNOP na základe žiadosti o hospitalizáciu a rehabilitáciu objednanie pacienta na hospitalizáciu priamo v ZP.
- ZP Dôvera a VšZP za týmto účelom majú vytvorenú elektronickú pobočku. Po zadaní požiadavky prebieha proces schvaľovania a na základe schválenia revíznym lekárom v ZP je pacient pozvaný na hospitalizáciu.

Samotná hospitalizácia na Lôžkovom oddelení

Účelom hospitalizácie pacienta po amputácii končatiny je prevzatie protézy, resp. opravy a úpravy protézy.
Súčasťou je oboznámenie pacienta s technickými parametrami, možnosťami plného využitia aplikovanej protézy, ako aj edukácia pacienta v nácviku stoja a chôdze s protézou a barlami po rovine aj po schodoch a nerovných povrchoch (interiér - bradlový chodník, simulácia nerovného povrchu a pod., exteriér - ak je pekné počasie - park pri nemocnici).
Počas prvej hospitalizácie je pacientovi stanovený stupeň funkčného režimu používania protézy (FRPP) - na podklade ortopedického, rehabilitačného a interného vyšetrenia, vrátanie echokardiologického vyšetrenia.
V zmysle platnej legislatívy by sa mali zložité ortopedické pomôcky aplikovať pacientom na špecializovanom pracovisku pod dohľadom odborného lekára - ortopedického protetika a rehabilitačného lekára, formou hospitalizácie. Z toho dôvodu sa počas hospitalizácie vykoná aj niekoľko testov na posúdenie schopností pacienta.
ČO JE POTREBNÉ PRINIESŤ NA HOSPITALIZÁCIU
1) Občiansky preukaz
2) Preukaz poistenca
3) Doklad práceneschopnosti, ak bol vystavený
4) Zdravotnú a RTG dokumentáciu
5) Výsledky vyšetrení
6) Lieky, ktoré bežne pacient užíva - na celý pobyt hospitalizácie
ČO BUDE PACIENT POČAS HOSPITALIZÁCIE POTREBOVAŤ
1) Domácu a cvičebnú obuv
2) Nočnú bielizeň a župan
3) Hygienické potreby a uterák
4) Cvičebný úbor - vhodné sú krátke nohavice, plavky
5) Ortopedické pomôcky, ktoré používa
AKÉ TESTY BUDÚ PACIENTOVI UROBENÉ
1) STUPEŇ SEBAOBSLUŽNOSTI
testuje sa presun na invalidný vozík, sprchovanie, osobná hygiena, obliekanie a iné denné činnosti

2) TEST POSTAVENIA SA A STOJA
testuje sa (v sekundách), ako dlho pacient vydrží stáť bez opory, s barlami alebo inou oporou

3) TEST CHÔDZE
vykonáva sa v 1. deň, resp. na 2. deň hospitalizácie - zapíše sa koľko metrov pacient prejde test sa zopakuje v posledný deň hospitalizácie

REHABILITAČNÁ STAROSTLIVOSŤ POČAS HOSPITALIZÁCIE
Rehabilitácia u amputovaného pacienta:
- prebieha dvojfázovo (doobeda aj poobede), kladie sa veľký dôraz na aktuálny zdravotný stav, - cvičí sa v telocvični s pomôckami (theraband, overball, fitlopty, bosu, redcord.. atď.).

Rehabilitácia zahŕňa:
- cievny tréning,
- nácvik postoja, vertikalizácie, balančné cvičenia,
- školu chôdze - chôdza sa učí v bradlovom chodníku, na nestabilných plošinách, na schodoch, s prekážkami a s pomôckami (G- aparát, 4-bodové chodítko, nemecké a francúzske barle),
- využitie programu Dartfish - pomocou nahratého videa z iPadu - na presné analyzovanie a diagnostikovanie silných a slabých stránok pacienta,
- nácvik presunov,
- uvoľňovanie a mobilizáciu jazvy,
- nácvik bežných denných činností - sebaobslužnosti a sebestačnosti,
- inštruktáž bandážovania a tejping kýpťa,
- nácvik nasadzovania a manipulácie s protézou,
- starostlivosť o kýpeť a protézu,
- starostlivosť o zdravú končatinu.

Zvládnutie školy chôdze závisí najmä od spolupráce pacienta a od jeho záujmu naučiť sa chodiť. Pacient musí nielen tvrdiť, že by chcel chodiť, ale musí pre to niečo aj aktívne vykonať. Našim pacientom vždy zdôrazňujeme: "Protéza nebude chodiť za Vás, ale bude chodiť tak, ako Vy budete chcieť."

Veľké percento pacientov školu chôdze zvláda a sú zaradení do režimu 1-4. Pacienti, ktorí nie sú schopní chôdze s protézou, sú zaradení do režimu 0. Títo pacienti protézu prakticky nepoužívajú a sú odkázaní na invalidný vozík a pomoc iných.

Povinnosťou pacienta je strážiť si konštantnú telesnú hmotnosť. Už zvýšenie telesnej hmotnosti o 2-3 kg sa prejaví na objeme kýpťa, čo vedie k sťaženému nasadzovaniu protézy. Neskôr, pri väčšom zvýšení hmotnosti, sa kýpeť môže natoľko zmeniť, že pacient protézu nemôže nasadiť vôbec. V opačnom prípade, pri veľkej strate hmotnosti, je pacient nútený používať viac kýpťových návlekov, čo nepriaznivo vplýva na kýpeť.
PROTETICKÁ STAROSTLIVOSŤ POČAS HOSPITALIZÁCIE
Počas hospitalizácie sa o pacienta stará aj ortopedický technik z ortopedickoprotetickej firmy, ktorý sa snaží pomôcku upraviť tak, aby bola čo najlepšie prispôsobená na každodenné použite. Protézy sa zhotovujú priamo na technickom pracovisku ortopedickoprotetickej firmy. Protézu môže vyhotoviť len certifikovaný ortopedický technik. Ortopedický technik, ktorý protézu meral a skúšal, ju pacientovi aj odovzdáva, a to v prítomnosti lekára - ortopéda alebo ortopedického protetika.
AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤ PO HOSPITALIZÁCII
Kontinuálna - následná starostlivosť zahŕňa kontrolné vyšetrenie v ambulancii, keď sa približne po 3 mesiacoch po prevzatí privykacej protézy predpisuje 1. definitívna protéza a následne po 4 - 6 mesiacoch 2. definitívna protéza. Nárok na vyhotovenie opakovanej definitívnej protézy má pacient spravidla raz za 5 rokov. Počas tohto obdobia prichádza na kontrolné vyšetrenia podľa potreby a má nárok na úpravu protézy, 2 razy ročne, a na opravu protézy jedenkrát ročne, prípadne sú mu predpisované potrebné pomôcky, ako barle, ortopedická palička a pod.